بیمه بدنه دانا

  1. خانه
  2. بیمه بدنه دانا
بیمه بدنه دانا

بیمه بدنه دانا چیست ؟

بیمه بدنه دانا تصور کنید باخودرو تصادفی کرده اید و خودرو شما و خودرو طرف مقابل هر دو آسیب دیده اند پس از حضور پلیس مشخص میشود که مقصر حادثه شما هستید و باید خسارت وارده به خودرو مقابل را پرداخت کنید در چنین شرایطی چنانچه بیمه شخص ثالث داشته باشید خسارت طرف مقابل از طریق بیمه شخص ثالث شما پرداخت میشود و خسارت های وارده به خودرو شما از محل بیمه بدنه دانا شما قابل جبران خواهد بود . در واقع بیمه بدنه یک بیمه مکمل برای بیمه شخص ثالث خودرو است که خسارت های ناشی از حادثه ،آتش سوزی و سرقت خودرو شما را جبران میکند.

پوشش های اصلی بیمه بدنه :

1- حادثه :

خسارتی که ناشی از برخورد خودرو به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به وسیله نقلیه و یا واژگونی و سقوط خودرو باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات خودرو به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

2- آتش سوزی :

خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به خودرو و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

3- سرقت :

در صورتی که وسیله نقلیه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه بدنه دانا درج شده است خسارت وارد شود.

خسارت هایی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود در تعهد بیمه بدنه قسطی خواهد بود .

نکته :

پوشش های اصلی بیمه بدنه آنلاین در قالب یک بسته یا پکیج همراه یکدیگر عرضه میشوند لیکن در صورت تمایل بیمه گذار امکان فروش و عرضه هریک از پوشش های فوق بصورت محدود و مستقل و یا ترکیبی وجود دارد .حق بیمه مربوط به تعهدات محدود بیمه بدنه درصدی از حق بیمه کامل پوشش های اصلی به شرح زیر است :

حادثه کلی و جزئی : 75% حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

حادثه کلی : 40 % حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

سرقت کلی 25% حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

آتش سوزی کلی و جزئی : 15%حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

بیمه بدنهپوشش های فرعی یا تکمیلی بیمه بدنه :

بیمه گذار علاوه بر پوشش های اصلی با انتخاب هریک از پوشش های تکمیلی زیر و پرداخت حق بیمه مربوطه میتواند از مزایای پوشش یا پوشش های انتخاب شده بهره مند گردد .

1- بلایای طبیعی :

خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان

2- شکست شیشه :

شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو و به عللی غیر از خطرات اصلی

3-هزینه ایاب وذهاب :

جبران زیان ناشی از عدم امکان استفاده از خودرو حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه، با خرید این پوشش از ابتدای روز چهارم تعمیر خودرو و حداکثر به مدت 30 روز روزانه یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر هفتصد هزار ریال بابت هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت خواهد شد .

4- خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه خودرو

5- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه خودرو

6- پوشش حوادث خارج از کشور

7-افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه :

برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند
توضیح اینکه خودرو در بیمه بدنه نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت یعنی اگر خودرو به قیمت واقعی بیمه شود و در طول مدت بیمه قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند و بیمه گذار موضوع را به شرکت بیمه جهت صدور الحاقی اعلام نکند شرکت بیمه با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند (اگر قیمت واقعی خودرو در زمان حادثه 100 میلیون تومان باشد و بیمه گذار آن را 70 میلیون تومان بیمه کرده باشد شرکت بیمه 70% خسارت را پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد کرد ).

8- سرقت لوازم خودرو:

مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد.

8-1 : سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود

8-2 : سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم میبایست پرداخت گردد.

عوامل موثر در حق بیمه بدنه :

ارزش خودرو، پوشش های تکمیلی انتخاب شده ، سال ساخت ، نوع خودرو ، کاربری خودرو

فرانشیز در بیمه بدنه :

بخشی از هر خسارت است که به شرح زیر به عهده بیمه گذار است :

الف : فرانشیز خسارت های جزیی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی :

خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

تبصره :

در صورت تحقق هر یک از موارد زیر بصورت مستقل و یا همزمان 10% به فرانشیزهای فوق اضافه میگردد

سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد

سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

ب :فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی جهت کلیه وسایل نقلیه 10% مبلغ خسارت است.

ج : فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزیی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت است .

شرایط عمومی بیمه بدنه (آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه )

فهرست
شروع چت