پوشش رانش زمین در بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. پوشش رانش زمین در بیمه آتش سوزی

بیمه رانش زمین

اغلب مردم رانش زمین یا زمین لغزه را با زلزله یا زمین لرزه یکی میدانند اما این دو پدیده طبیعی با هم تفاوت دارند زمین لرزه یا زلزله (earthquake) لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل های پوسته زمین در مدتی کوتاه روی می دهد.اما رانش زمین یا زمین لغزه (land slide) حرکت لایه های رسوبی متراکم و غیر متراکم به روی سطح شیبدار است در رانش زمین لایه های ناپایدار شده بنا به دلایل متفاوت از جمله زلزله ، راه سازی ، نیروی جاذبه زمین ، باران ، فشار منفذی سیالات،سبک سازی پایین دست توده به سمت پایین با سرعت های متفاوت حرکت میکنند . سرعت این حرکت از چند میلیمتر در سال تا حرکت های ناگهانی و سریع میتواند متغیر باشد . که معمولا در حرکت های سریع خسارت های هنگفتی به ساختمان ها و زمین های کشاورزی وارد میکند . رانش زمین در سطوح شیب دار رخ میدهد.

در بیمه آتش سوزی هر کدام از پدیده های فوق به عنوان یک خطر مستقل دارای یک پوشش هستند و بیمه گذاران بنا به نیاز میتوانند پوشش زلزله و یا پوشش رانش زمین و یا هر دو را انتخاب کنند.

خرید آنلاین بیمه رانش زمین

فهرست