پوشش ترکیدگی لوله آب در بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. پوشش ترکیدگی لوله آب در بیمه آتش سوزی

بیمه ترکیدگی لوله آب

تصور کنید یکی از لوله های آب یا فاضلاب آپارتمان شما بدلیل فرسودگی یا حادثه سوراخ شده و نشت آب باعث خرابی کف و دیوارهای آپارتمان شما شده است در چنین شرایطی اگر علاوه بر بیمه آتش سوزی پوشش ترکیدگی لوله آب و فاضلاب را خریداری کرده باشید به راحتی میتوانید خسارت های وارد شده را از شرکت بیمه دریافت کنید . لازم به ذکر است در چنین حالتی اگر همسایه طبقه پایینی شما هم دچار خسارت شده باشد تنها در صورتی میتوانید خسارت وارد شده به همسایه را هم از شرکت بیمه دریافت کنید که پوشش بیمه دیگری به نام پوشش مسئولیت نای از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب را داشته باشید

در این پوشش خسارت های ناشی از ترکیدن ، لبریز شدن ،گرفتگی و سرریز شدن منابع و مخازن آب و دستگاههای مشابه و یا شبکه آبرسانی و فاضلاب مربوط به محل مورد بیمه تحت پوشش بیمه قرار میگیرد ، این پوشش یکی از پوششهای فرعی همراه با بیمه آتش سوزی ارایه میگردد و امکان خرید این پوشش به تنهایی و مستقل وجود ندارد .

استثنائات : خسارت های زیرخارج از تعهد بیمه گر میباشد

1- هر گونه هزینه مربوط به ترمیم استهلاک ، فرسودگی و یا پوسیدگی دستگاهها ، منابع ، مخازن و شبکه آبرسانی
2- خسارت های وارده به دستگاهها و شبکه لوله کشی منشا حادثه منجر به خسارت
3- خسارت های ناشی از سیل ، طوفان ، زلزله ، آتشفشان مگر آنکه خطرهای مذکور تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد
4- خسارت هایی که در اثر تخلیه یا پر کردن مخازن دستگاههای خودکار اطفای حریق (sprinkler ) یا نشت از آنها اتفاق افتد
5- خسارت های آبدیدگی مورد بیمه ناشی از خطوط شبکه آبرسانی و فاضلاب خارج از ساختمان محل مورد بیمه
6- خسارت های ناشی از رطوبت زمین ،نهرهای زیرزمینی ،چاه های آب و قنات

فرانشیز : از هر خسارت 10% به عنوان فرانشیز در تعهد بیمه گذار است

فهرست