مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

  1. خانه
  2. مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز
بر اساس ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. به زبان ساده تر اگر علت حادثه یکی از موارد زیر باشد شرکت بیمه خسارت را بدون هیچ پیش شرطی پرداخت میکند و سپس درصدی از خسارت پرداخت شده را به شرح زیراز راننده مقصر حادثه دریافت خواهد کرد .

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(5%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(10%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز عبارتند از :

1- هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها

2- دور زدن در محل ممنوع

3- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

4- نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب

5- عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

6- سبقت غیرمجاز

7- تجاوز از سرعت مجاز

8- عبور از چراغ قرمز راهنمایی

9- عدم رعایت حق تقدم عبور

10- حرکت به طور مارپیچ در راهها

11- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر

12- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو

13- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

14- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

15- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک‌کن و زنجیر چرخ)

16- عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص

17- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

فهرست