طرح فروش بیمه نامه الکترونیکی

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح فروش بیمه نامه الکترونیکی

با دستور ریاست جمهوری مبنی بر فروش بیمه های الکترونیکی و بر اساس فناوری موجود دربیمه دانا برای اولین بار درصنعت بیمه کشور از15 آبان سال 86 مصادف با سالروز تأسیس بیمه دانا ، این شرکت موفق به فروش بیمه الکترونیک در کشور گردید . بر اساس ساختار های موجود در سایت بیمه دانا به آدرس اینترنتی www.iraninsurance.ir کلیه هموطنان ارجمند می توانند بدون مراجعه به شرکتهای بیمه از محل کار یا منزل با استفاده از فناوری اطلاعات به سایت بیمه دانا مراجعه نموده و هر یک از پوشش های بیمه الترونیکی را با استفاده از کارت شتاب دارای قابلیت پرداخت بانکی صادر و با استفاده از پرینتر بیمه نامه خودرا در هر لحظه دریافت نمایند.
پوشش های بیمه الترونیکی بیمه دانا در حال حاضر به این شرح است :

  1. بیمه آتش سوزی حوادث خانه و خانوار (طرح تحول)
  2. بیمه آتش سوزی منازل مسکونی(طرح همگانی)
  3. بیمه آتش سوزی مسکونی(با پوشش سیل و زلزله)
  4. بیمه حوادث خانواده
  5. بیمه باربری وارداتی
  6. سایر طرحهای در دست اجرا ……
فهرست