طرح جامع بیمه دانا برای شهرک های صنعتی کشور

  1. خانه
  2. طرح جامع بیمه دانا برای شهرک های صنعتی کشور

طرح جامع بیمه دانا برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی کشور :

پیرو تفاهم نامه بین بیمه ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با رویکرد حمایت از صنایع کوچک و متوسط مجموعه ای از خدمات بیمه با نرخ و شرایط بسیار استثنایی صرفا برای واحد های مستقر در شهرک های صنعتی از طرف بیمه ایران طراحی و عرضه گردیده است که در زیر به این خدمات اشاره میگردد.

اهداف :

1- بهبود فضای کسب و کار برای صنایع کوچک و متوسط از طریق کاهش ریسک
2-تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی با کاهش هزینه های بیمه واحد های تولیدی
3- ایجاد امنیت و آرامش روانی و اقتصادی برای صنایع کوچک
4-ترویج فرهنگ بیمه

بیمه نامه ها و خدمات قابل عرضه در قالب بسته خدمات بیمه ای شهرک های صنعتی :

الف : بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های تکمیلی گسترده :
مدت بیمه نامه : یک سال
موضوع بیمه نامه : جبران خسارت های وارده به اموال واحد های صنعتی شامل ساختمان و تاسیسات ، ماشین الات ، تجهیزات ، مواد اولیه ، محصولات در جریان ساخت و محصولات تولید شده ، اثاثه و…در برابر خطرات آتش ، صاعقه ، انفجار ، زلزله ، آتشفشان ، سیل ، طغیان آب رودخانه ها ، طوفان و تند باد ، رانش زمین ، سقوط بهمن ، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب ، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف و سنگینی برف ،انفجار ظروف تحت فشار صنعتی ، دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر ، سرقت ماشین الات تولید با شکست حرز ، هزینه پاکسازی حداکثر تا 20% سرمایه
سرمایه بیمه نامه : حداقل سرمایه بیمه آتش سوزی طرح شهرک های صنعتی 5/000/000/000 ریال و حداکثر تا 40 برابر یعنی 200/000/000/000 ریال می باشد
حق بیمه : حق بیمه بر اساس ضریب انتخاب شده سرمایه تعیین میشود بدین معنی که حق بیمه سرمایه پایه 5/000/000/000 ریال به عنوان ضریب پایه 10/900/000 ریال و با افزایش سرمایه بر اساس ضریبی از سرمایه پایه تا 40 برابر حق بیمه پایه نیز به همان نسبت افزایش خواهد داشت .

ب : بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان :
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ویژه واحد های مستقر در شهرک های صنعتی با اعمال تخفیف ویژه بر اساس تعداد نیروی کار شاغل در هر واحد تولیدی محاسبه میگردد
جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه کارکنان
جبران غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه کارکنان
پوشش تعدد دیات یا دیه دوم و سوم …برای حوادث کارکنان
پوشش حوادث کارکنان در حین ماموریت
پوشش حوادث کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه
پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه
پوشش مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان پیمانکاران فرعی
پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
پوشش پرداخت هزینه های پزشکی بر اساس تعرفه بخش خصوصی
پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی (ماده 66 قانون تامین اجتماعی )
پوشش حوادث شخص کارفرما
پوشش خسارت های جانی وارد به اشخاص ثالث
پوشش افزایش اتوماتیک مبلغ دیه
پوشش پرداخت هزینه حقوق کارکنان حادثه دیده در دوران استراحت پزشکی
پوشش حوادث غیر مرتبط با موضوع فعالیت اصلی واحد تولیدی

ت : بیمه نامه مسئولیت جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث :
یکی از ریسک هایی که واحد های تولیدی شهرک های صنعتی را همواره تهدید میکند خسارت های جانی و مالی است که به علت وقوع حوادث مختلف ممکن است به همسایگان و رهگذران ، مهمان ها ،بازدیدکنندگان … وارد آید در چنین حوادثی بیمه نامه مسئولیت جانی و مالی اشخاص ثالث بسیار راهگشا خواهد بود
حق بیمه و تعهدات :
جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر تا سقف : 300/000/000ریال
جبران غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه تا سقف : 3/600/000/000 ریال
حداکثر تعهد بیمه ایران برای خسارت های جانی تا سقف : 18/000/000/000 ریال
جبران خسارت های مالی در هر حادثه تا سقف : 1/000/000/000 ریال
حق بیمه سالیانه : 15/000/000 ریال

امکان صدور بیمه نامه با تعهدات کمتر و یا بیشتر از مثال فوق وجود دارد

ث: بیمه شکست ماشین الات :
موضوع بیمه نامه : جبران خسارت های فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی به انواع ماشین الات در حال بهره برداری کارخانه ها
خطرات تحت پوشش :
شکست مکانیکی یا الکتریکی
سقوط ، تصادم ، واژگونی
غفلت ، عدم مهارت ، سهل انگاری
یخ زدگی
انفجارات فیزیکی ، انفجار دیگ های بخار ، کم شدن آب در دیگ های بخار
اشتباه در سیستم روغن کاری یا خنک کاری
نوسان برق ، اتصال کوتاه ،قطع برق ، آب ، گاز یا هر سوخت دیگر
فرانشیز : 10% از هر خسارت
حق بیمه : یک درصد ارزش ماشین آلات مورد بیمه حداقل 30/000/000 ریال

ج- بیمه درمان تکمیلی :
یکی از مشکلات واحد های تولیدی کوچک و متوسط برای خرید بیمه درمان تکمیلی کم بودن و به حد نصاب نرسیدن تعداد کارکنان است به عبارت دیگر شرط شرکت های بیمه برای ارائه بیمه درمان تکمیلی این است که واحد تولیدی حداقل 50 نفرکارگر و کارمند داشته باشد تا بتواند بیمه نامه خریداری کند لذا اکثر واحد های تولیدی بدلیل پایین بودن نیروی کار از داشتن بیمه درمان تکمیلی محروم میشوند . برای رفع این مشکل در تفاهم نامه بین بیمه ایران و سازمان صنایع کوچک مقرر گردید که بیمه ایران برای هر شهرک صنعتی یک بیمه نامه درمان تکمیلی صادر کند و کلیه واحد های صنعتی مستقر در آن شهرک صنعتی فارغ از اینکه تعداد آنها چند نفر است طبق لیست تامین اجتماعی میتوانند به قرارداد ملحق شوند . لازم به ذکر است شرط استفاده از بیمه درمان :

1- خرید بیمه آتش سوزی به عنوان پوشش پایه

2- کارکنان طبق لیست تامین اجتماعی واحد صنعتی بیمه میشوند

3- حداقل 70% از کارکنان طبق لیست تامین اجتماعی میبایست بیمه شوند

جدول حق بیمه و شرایط بیمه درمان تکمیلی

ح- مدیریت ریسک و ایمنی :
پیشگیری از مخاطرات و ارائه آموزش های مرتبط با آن و بویژه معرفی و اعمال روش های مدیریت ریسک و ایمنی برای واحد های تولیدی و صنعتی از جمله اهداف تفاهم نامه فیمابین بیمه دانا و سازمان صنایع کوچک بوده است لذا در صورت وجود تقاضا از سوی شهرک های صنعتی امکان اعزام کارشناس و مدرس در حوزه مدیریت ریسک از سوی بیمه ایران برای آموزش وجود خواهد داشت .

 

 

فهرست