طرح تحول صنعت بیمه

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح تحول صنعت بیمه

از تاریخ 19 تیرماه 86 با صدور فرمان 10 ماده ای طرح تحول صنعت بیمه با راهبری شرکتهای بیمهدولتی و مشارکت بیمه های خصوصیزیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی (معاونت بانک و بیمه) آغاز گردیده است. در ابتدای این طرح چالشهای موجود توسط اندیشمندان دانشگاهی احصاء گردید و همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه درتاریخ 28 تیرماه 86 در تالار دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. پس از آن نقش بیمه در اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار گرفت و همایشبیمه و اقتصاد ملی در هجدهم شهریورماه 86 در تالارذکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. سپس شرکتهای بیمه به 5 کارگروه تخصصی تقسیم گردیدند که شرکتهای بیمه دانا ، آسیا، البرز، دانا و بیمه مرکزی رهبری بررسی قوانین و مقررات بیمه را در حوزه های مختلف بعهده گرفتند با تشکیل کارگروهها، کارشناسان بیمه گزارشهای کارگروه را تهیه و به معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه کردند تا توسط ایشان تقدیم ریاست جمهوری شود. هم اینک گزارشات مربوطه در مرحله کارشناسی دولت قرار گرفته تا به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی برسد. این امر در حال حاضر در مرحله اجرائی است و بیمه دانا توجه به نقش راهبری در صنعت بیمه به طراحی واجرای فرامین بصورت عملی واجرائی می باشد که از آن جمله می توان به اجرای طرح پرداخت خسارت فوری در محل حادثه، طرح بیمه الکترونیک، طرح بیمه اصناف و آموزش و پرورش و سایر طرحهای در دست اجرا اشاره نمود که همگی برای اولین بار توسط بیمه دانا به اجرا درآمده است. اطلاعات تکمیلی این طرح را می توانید از طریق همین سایت و یا سایت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به آدرس www.dbic.ir ملاحظه نمایند. روابط عمومی طرح تحول صنعت بیمه درطی این مدت بعهده بیمه دانا بوده است.

فهرست