طرح بیمه کارکنان وزارت نیرو

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه کارکنان وزارت نیرو

براساس قرارداد فی ما بین بیمه دانا و وزارت نیرو خدمات درمان تکمیلی کارکنان وزارت نیروبعهده بیمه دانا سپرده شده است. این طرح در 12 شهریور 86 مجدداً تمدید گردیده و کماکان ادامه دارد.

فهرست