طرح بیمه پالایشگاهها

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه پالایشگاهها

بیمه دانا برای اولین باردرکشور کلیه پالایشگاههای نفت، گاز و تأسیسات مربوط به آن را طی یک قرارداد بزرگ تحت پوشش بیمه درآورده است. این طرح بصورت کنسرسیوم به راهبری بیمه دانا در حال اجرا و گسترش است.

فهرست