طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه حوادث دانشجویان دانشگاهها

بر اساس قرار داد منعقده فی ما بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شرکت بیمه دانا ، کلیه دانشجویان دانشگاههای این وزارتخانه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند . ریاحی فر مدیربیمههای اشخاص بیمه دانا ، با اعلام این خبر گفت : کلیه دانشجویان وزارت علوم بر اساس این قرارداد در نیمسال های اول و دوم سال جاری تا مهر 1387 با سرانه 5000 ریال (با تعهدات ترجیحی) تحت پوشش شرکت سهامی بیمه دانا قرار خواهند گرفت.بنابراین گزارش کلیه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور می توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بیمه دانا نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

فهرست