طرح بیمه جانبازان

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه جانبازان

این طرح از سه سال قبل فی مابین بنیاد شهید و امور جانبازان و شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده است و همه ساله با تغییر در مفاد قرارداد و ایجاد تسهیلات مناسبتر تمدید می شود . در آذر ماه سال 86 نیز قرارداد بیمه جانبازان فیمابین بنیاد جانبازان به ریاست دکتر دهقانی معاون ریئس جمهور و سهامیان مقدم مجددا به امضاء رسید . بر اساس این توافق نامه کلیه جانبازان بدون مراجعه به بیمه ایران می توانند با ارائه کارت جانبازی و کارت بیمه تکمیل درمانی بیمه ایران جهت مداوا به مراکز درمانی مراجعه نمایند . در این طرح تلاش شده است که یک بیمه عاری از نقص و سهل الوصول به جانبازان عزیز جنگ تحمیلی و خانواده آنها ارائه شود. سقف اعمال جراحی در این طرح از 2 میلیون به 3 میلیون تومان افزایش یافته است . و اعمال جراحی خاص تا 6 میلیون تومان از سوی بیمه ایران پرداخت می شود .در این نوع بیمه هزینه های پاراکلینیکی ، آزمایشگاهی و لیزینگ و سایر هزینه های جزئی نیز تا سقف قابل قبولی ارائه شده است .

فهرست