طرح بیمه جانبازان وایثارگران وخانواده معزز شهدا

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه جانبازان وایثارگران وخانواده معزز شهدا

این طرح ازچند سال قبل فی مابین بنیاد شهید و امور جانبازان و شرکت سهامی بیمه دانا گردیده است و همه ساله با تغییر در مفاد قرارداد و ایجادتسهیلات مناسبتر تمدید می شود.در آذر ماه سال 86 نیز قرارداد بیمه جانباز فی مابین بنیاد جانبازان به ریاست دکتر دهقانی معاون محترم رئیس جمهوری وآقای سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه دانا مجددا به امضاء رسید.بر اساس این توافق نامه کلیه جانبازان بدون مراجعه به بیمه دانا می توانند با ارئه کارتبیمه تکمیل درمانی بیمه دانا جهت مداوا به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه دانا مراجعه نمایند. در این طرح تلاش شده است که یک بیمه عاری از نقص و سهل الوصول به جانبازان عزیز جنگ تحمیلی و خانواده شهدا و ایثارگران ارائه شود.سقف اعمال جراحی در این طرح از 2میلیون به3 میلیون تومان افزایش یافته است.واعمال جراحی خاص تا 6 میلیون تومان از سوی بیمه دانا میشود.در این نوع بیمه هزینه های پاراکلینیکی، آزمایشگاهی ،لیزینگ و سایر هزینه های جزئی نیز تا سقف قابل پرداخت است.

فهرست