طرح بیمه بیماریهای خونی

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه بیماریهای خونی

بر اساس توافق فی مابین بیمه دانا و سازمان انتقال خون کشور کلیه زیانهای ناشی از استفاده از محصولات خونی بیماران مصرف کننده محصولات خونی سازمان انتقال خون ایران ، از سوی بیمه دانا قابل پرداخت می باشد.سازمان انتقال خون طی قراردادی با بیمه دانا مسئولیت عوارض ناشی از مشکلات خونی و آثار منفی برروی استفاده کنندگان را به بیمه دانا  واگذار کرده است.این پوشش شامل فوت و عوارض ناشی از بیماریهای خونی وارد به استفاده کنندگان می باشد.

فهرست