طرح بیمه الکترونیک

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه الکترونیک

بیمه دانا عرضه اینترنتی بیمه را با فروش الکترونیک طرح جامع خانه و خانوار آغاز کرد و نخستین بیمه‌نامه به نام سید حمید پورمحمدی برای مدت پنج سال سند خورد.

فهرست