سوالات متداول بیمه بدنه

 1. خانه
 2. سوالات متداول بیمه بدنه
سوالات متداول بیمه بدنه

حادثه : خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه بدنه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه بدنه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه بدنه دانا باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه بدنه قسطی به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

آتش سوزی : خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه بدنه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

سرقت : در صورتی که موضوع بیمه بدنه آنلاین دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. خسارت هایی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد شود.

[vc_toggle title=”پوششهای اصلی بیمه بدنه کدامند؟” size=”lg” open=”true”][/vc_toggle][vc_toggle title=”پوششهای تکمیلی بیمه بدنه کدامند؟” size=”lg”]

 • بلایای طبیعی : خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو
 • غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات : جبران زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه ( پرداخت یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر 700/000 ریال برای هر روز از ابتدای روز چهارم و حداکثر به مدت سی روز )
 • خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه
 • خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه
 • سرقت لوازم خودرو: مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد.
 • سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود
 • سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم می بایست پرداخت گردد.
 • افزایش قیمت خودرو : برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند توضیح اینکه خودرو نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت در صورت وقوع حادثه بیمه گر با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند
 • پوشش خارج از کشور : تحت پوشش قرار گرفتن خارج از مرزهای کشور

[/vc_toggle][vc_toggle title=”بلایای طبیعی در بیمه بدنه شامل چه خطراتی میشود؟” size=”lg”]سیل ، زلزله و آتشفشان[/vc_toggle][vc_toggle title=”منظور از شکست شیشه چیست ؟” size=”lg”]شیشه های خودرو اگر بر اثر وقوع یکی از خطرات پوششهای اصلی ( حادثه ، سرقت ، آتشسوزی ) شکسته شود خسارت از محل پوشش های اصلی پرداخت میشود اما اگر صرفا بدلیل تغییر دما و یا فشار شیشه ترک بردارد یا شکسته شود در این صورت خسارت قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه پوشش شکست شیشه خریداری شده باشد .[/vc_toggle][vc_toggle title=”آیا خودروهای قدیمی را میتوان بیمه بدنه کرد؟” size=”lg”]خرید بیمه بدنه برای خودروهاییکه بیش از 20 سال از سال ساخت آنها میگذرد بدلیل فرسودگی بدنه امکان پذیر نیست ضمن اینکه از خودروهاییکه بیش از 10 سال از سال ساخت آنها میگذرد بابت هر سال مازاد بر 10 سال 5% حق بیمه اضافی دریافت میشود[/vc_toggle][vc_toggle title=”در صورت فروش خودرو آیا میتوان بیمه بدنه را فسخ کرد؟” size=”lg”]بله امکان فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه گذار وجود دارد و در چنین شرایطی بیمه بدنه طبق جدول تعرفه حق بیمه کوتاه مدت محاسبه و در صورت وجود حق بیمه برگشتی حق بیمه به حساب بیمه گذار مسترد خواهد شد[/vc_toggle][vc_toggle title=”تعرفه کوتاه مدت و تعرفه روزشمار در بیمه بدنه چیست ؟” size=”lg”]مبنای محاسبه حق بیمه بیمه بدنه بر اساس مدت یکسال کامل میباشد حال چنانچه بیمه گذار در بین قرارداد تصمیم به فسخ بیمه بدنه بگیرد بدلیل تحمیل هزینه های اداری و حسابداری در سطوح مختلف به شرکت بیمه در محاسبات میزان برگشت حق بیمه به بیمه گذارطبق قانون از تعرفه کوتاه مدت استفاده میشود و بخشی از هزینه های فوق الذکر از وی دریافت میشود به عنوان مثال تصور کنید یک بیمه بدنه با حق بیمه یک میلیون تومان خریداری شده و دقیقا در وسط قرارداد یعنی بعد از شش ماه بیمه گذار تقاضای فسخ بیمه نامه را به شرکت بیمه داده است و انتظار دارد با توجه به اینکه 50% زمان سپری شده است 50% حق بیمه مستهلک و 50% دیگر به وی مسترد گردد لیکن بر اساس تعرفه کوتاه مدت طبق جدول زیر 70% از حق بیمه مستهلک و 30% از آن یعنی سیصد هزار تومان به بیمه گذار مسترد خواهد شد . اما چنانچه اگر شرکت بیمه بنا به دلایلی که در شرایط عمومی بیمه نامه آمده است از جمله عدم پرداخت حق بیمه مجبور به فسخ بیمه نامه شود میبایست از تعرفه روز شمار استفاده نماید یعنی حق بیمه کل تقسیم بر تعداد روزهای بیمه نامه ضرب در تعداد روزهای باقیمانده به عبارت دیگر در مثال فوق چنانچه شرکت بیمه بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید باید 50% یا پانصد هزار تومان به بیمه گذار مسترد نماید .
جدول تعرفه کوتاه مدت بیمه بدنه :

مدت سپری شده از بیمه بدنه درصد مستهلک شدن حق بیمه
از یک تا پنج روز 5%
از شش تا پانزده روز 10%
از پانزده روز تا یک ماه 20%
از یک ماه تا دو ماه 30%
از دو ماه تا سه ماه 40%
از سه ماه تا چهار ماه 50%
از چهار ماه تا پنج ماه 60%
از پنج ماه تا شش ماه 70%
از شش ماه تا هفت ماه 80%
از هشت ماه تا نه ماه 85%
از نه ماه تا ده ماه 90%
از ده ماه تا یازده ماه 95%
از یازده ماه تا دوازده ماه 100%[/vc_toggle][vc_toggle title=”در صورت فروش خودور آیا میتوان بیمه بدنه را به خودرو دیگر منتقل کرد ؟” size=”lg”]بله در صورت فروش خودرو بیمه گذار میتواند خودرو دیگری که متعلق به خود یا همسر و یا فرزندان ویا والدین وی باشد را به شرکت بیمه معرفی کند تا بیمه بدنه به خودرو جدید منتقل شود در چنین شرایطی اگر ارزش خودرو جدید از ارزش خودرو قبلی بیشتر باشد بیمه گذار باید تفاوت حق بیمه را به شرکت بیمه پرداخت کند و همچنین در صورت کم تر بودن ارزش خودرو جدید شرکت بیمه تفاوت حق بیمه دو خودرو را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد .[/vc_toggle][vc_toggle title=”فرانشیز بیمه بدنه چقدر است ؟” size=”lg”]فرانشیز حوادث در خسارت اول 10% و حداقل پنجاه هزار تومان و در خسارت دوم به بعد 20% حداقل پنجاه هزارتومان در صورتیکه سن راننده در لحظه وقوع حادثه کمتر از 25 سال و یا سابقه رانندگی وی کمتر از سه سال باشد فرانشیز دو برابر خواهد شد فرانشیز سرقت جزیی و کلی 20%[/vc_toggle][vc_toggle title=”در بیمه بدنه چه مبالغی از خسارت کسر میشود ؟” size=”lg”]

 • فرانشیز
 • استهلاک
 • فرانشیز که درسوال بالا توضیح داده شد و اما استهلاک بدین معنی است که از قطعات تعویضی به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها از شروع سال پنجم تولید سالانه 5% و حداکثر 25% هزینه استهلاک کسر میشود . دلیل این کار این است که طبق قوانین بیمه زیاندیده از حادثه نباید متضرر یا منتفع شود و باید به گونه ای خسارت دریافت کند که درست به لحظه قبل از وقوع حادثه برگردد حال چنانچه قطعه ای از خودرو که هشت سال کار کرده و مستهلک شده را شرکت بیمه با یک قطعه کاملا نو و سالم تعویض نماید باعث منتفع شدن بیمه گذار از حادثه میگردد و این موضوع با قانون بیمه مغایرت دارد.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”چرا باید خودرو را در بیمه بدنه به قیمت واقعی بیمه کرد ؟” size=”lg”]اگر ارزش واقعی خودرو شما 100 میلیون تومان باشد و شما آن را 200 میلیون بیمه کنید و خودور به سرقت رود یا بطور کامل از بین برود شرکت بیمه مبنای محاسبه خسارت را 100 میلیون تومان یعنی ارزش واقعی در نظر خواهد گرفت و شما فقط حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اید . عکس این موضوع هم صادقه یعنی اگر به جای 100 میلیون 50 میلیون بیمه کنید ماده 10 قانون بیمه اعمال میشود به عبارت دیگر اگر خودرو شما 10 میلیون تومان در یک تصادف خسارت ببیند شرکت بیمه نصف آن را یعنی پنج میلیون تومان پرداخت خواهد کر چون که شما نصف قیمت واقعی خودرو را بیمه کرده اید .در نتیجه حتما باید خودرو به ارزش واقعی بیمه شود و چنانچه در طول مدت بیمه افزایش یا کاهش قیمت پیدا کرد مراتب را جهت صدور الحاقی مربوطه به شرکت بیمه اطلاع داد .[/vc_toggle][vc_toggle title=”هدف از بازدید اولیه در بیمه بدنه چیست ؟” size=”lg”]تعیین هویت و اصالت خودرو ، تایید سلامت خودرو ، ارزش گذاری خودرو[/vc_toggle][vc_toggle title=”کدام خسارت ها را بیمه بدنه پرداخت نمی کند ؟” size=”lg”]1- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ،اعتصاب و یا تهاجم
2- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
3- خسارت هایی که عمدا توسط بیمه گذار ،ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد شود
4- خسارت های وارد به موضوع بیمه حین تعقیب مقامات انتظامی مگر اینکه عمل گریز توسط متصرف غیر قانونی (دزد) باشد
5- در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد و یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه وی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نباشد توضیح اینکه : اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست
6- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد
7- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر اینکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و نکات ایمنی را رعایت کرده باشد
8-خسارت های وارده به دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتیکه ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد
9- خسارت هایی که ناشی از حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شده باشد[/vc_toggle][vc_toggle title=”اعلام تشدید خطردر بیمه بدنه چیست ؟” size=”lg”]یعنی اگر تغییر در کاربری یا متغیر دیگری ایجاد شود که ریسک موضوع بیمه را افزایش دهد مثلا خودرویی با کاربری شخصی بیمه شده و مالک آن تصمیم میگیرد از این به بعد در آژانس یا اسنپ یا … مسافرکشی کند این مصداق تشدید خطر بوده و باید راننده موضوع را به شرکت بیمه اطلاع دهد که بدیهی است در صورت پذیرش موضوع از طرف شرکت بیمه حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد و چنانچه بیمه گذار پس از تغییر کاربری و تشدید خطر موضوع را به اطلاع شرکت بیمه نرساند در صورت وقوع حادثه شرکت بیمه خسارت وارده را بر اساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه و درصدی از خسارت را علاوه بر فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد گذاشت[/vc_toggle][vc_toggle title=”تفاوت بیمه بدنه و کارت طلایی چیست ؟” size=”lg”]-بیمه بدنه ارزانتر از کارت طلایی است
-بیمه بدنه تخفیف عدم خسارت تا 70% دارد و بیمه گذار میتونه این تخفیف به ماشین های بعدی منتقل کنه اما کارت طلایی این امکان نداره
-بیمه بدنه قابل انتقاله یعنی اگه ماشینتو بفروشی میتونی منتقلش کنی روی ماشین جدید اما کارت طلایی قابل انتقال نیست
-تعمیر خودرو با بیمه بدنه در هر تعمیرگاهی میشه انجام داد . کارت طلایی صرفا باید توسط خودروساز انجام بشه .
-بیمه بدنه اگه حتی مقصر حادثه کسی دیگه باشه میشه ازش استفاده کرد وپس از شکایت از مقصر حادثه و دادن حق جانشینی به بیمه گر خسارت دریافت کرد
-کارت طلایی تا 10سال قابل ارائه هست و وقتی که خودرو وارد سال یازدهم میشه قابل ارائه نیست ولی بیمه بدنه تا 20 سال قابل ارائه هست.
-درکارت طلایی سرویس و تعویض دوره‌ای بعضی از قطعات امکان پذیره ولی در بیمه بدنه چنین امکانی وجود ندارد.
-کارت طلایی امکان امداد سیار و تعمیر در محل همچنین امداد تلفنی داره اما بیمه بدنه نداره
-بیمه بدنه هزینه خسارت وارد شده را به‌ صورت نقد به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند ولی کارت طلایی ماشین تعمیر یا تعویض می‌کنه. ممکنه بیمه‌گزار خارج از نمایندگی ایران‌خودرو امکان تعمیر خودروی خودشو با هزینه کمتر یا کیفیتی بهتر داشته باشد بنابراین اینکه محدودیتی در تعمیر خودرو وجود نداشته باشد خودش یک مزیت محسوب می‌شه.[/vc_toggle]

فهرست