راهنمای دریافت خسارت بیمه تکمیلی بیمه دانا

  1. خانه
  2. راهنمای دریافت خسارت بیمه تکمیلی بیمه دانا
راهنمای دریافت خسارت بیمه تکمیلی بیمه دانا

راهنمای خسارت بیمه تکمیلی بیمه دانا

برای دریافت خسارت بیمه شدگان ارجمند از دو روش مستقیم و غیر مستقیم میتوانند استفاده کنند.

روش مستقیم :

در این روش برای اولین بار در صنعت بیمه کشور بیمه دانا با راه اندازی سیستم آنلاین سدا و فراهم کردن امکان دسترسی بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد به اطلاعات بیمه شدگان و شرایط قراردادها این امکان را فراهم کرده است که بیمه شدگان عزیز با مراجعه به کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد بصورت شبانه روزی و ارائه کارت ملی و بدون نیاز به ارائه معرفینامه پذیرش شده و بدون پرداخت هزینه بطور مستقیم خدمات درمانی دریافت کنند . بدیهی است پرداخت فرانشیز به عهده بیمه شدگان خواهد بود .

 

روش غیر مستقیم :

در این روش در صورتی که بیمارستان یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه دانا نبودند میبایست بیمه شده هزینه ها را شخصا پرداخت کرده و با ارائه مدارک به شرکت بیمه نسبت به دریافت خسارت اقدام نماید. لازم به ذکر است در فرایند محاسبه و پرداخت خسارت اصل همترازی اجرا خواهد شد.

 

اصل همترازی چیست ؟
اصل همترازی یعنی پرداخت هزینه های درمانی و بیمارستانی بیمه شدگان بر اساس تعرفه بیمارستان یا مراکز درمانی هم درجه و هم سطح.
به زبان ساده تر یعنی اینکه اگر شما به عنوان مثال برای یک عمل جراحی آپاندیس در یک بیمارستان غیر طرف قرارداد با شرکت بیمه 100 واحد هزینه کرده باشید زمانی که برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه میکنید کارشناس یا ارزیاب خسارت شرکت بیمه فقط 80 واحد از هزینه شما را تایید میکند و وقتی علت را جویا میشوید پاسخ میشنوید که شرکت بیمه با سایر بیمارستان های هم درجه و هم سطح با بیمارستانی که شما به آن مراجعه کرده اید هزینه عمل آپاندیس را 80 واحد قرارداد بسته بنابراین حداکثر مبلغ مورد تایید همان قرارداد فی مابین شرکت بیمه با بیمارستان های هم درجه خواهد بود یعنی همان 80 واحد . بدیهی است مقدار فرانشیز قرارداد بیمه تکمیلی شما از 80 واحد کسر و مبلغ باقیمانده به حساب شما واریز خواهد شد .

لذا به همه بیمه شدگان قرارداد های بیمه تکمیلی توصیه میگردد از خدمات بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت های بیمه استفاده کنند تا با اعمال اصل همترازی متضرر نشوند.

فهرست