راهنمای خسارت بیمه بدنه دانا

  1. خانه
  2. راهنمای خسارت بیمه بدنه دانا
راهنمای خسارت بیمه بدنه دانا

نکات مهم برای دریافت خسارت بیمه بدنه دانا

1- حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از وقوع حادثه نسبت به تشکیل پرونده و اعلام خسارت اقدام فرمایید .

2- قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه بدنه دانا هرگز نسبت به تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو خود اقدام نکنید .

3- در صورتی که خودرو غیر قابل حرکت بود آن را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کنید تا پس از تشکیل پرونده کارشناس بیمه جهت بازدید و کارشناسی به تعمیرگاه مراجعه کند.

4- چک خسارت فقط در وجه مالک و یا وکیل قانونی ایشان صادر میگردد .

5- پس از دریافت خسارت و تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو حتما جهت بازدید کارشناس بیمه بدنه دانا و تائید سلامت خودرو و همچنین دریافت الحاقی ثبات سرمایه به شرکت بیمه مراجعه کنید .

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت بیمه بدنه دانا

1- اصل و کپی بیمه بدنه دانا

2- اصل و کپی بیمه شخص ثالث

3- اصل و کپی گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه

4- اصل و کپی کارت ملی راننده در زمان وقوع حادثه

5- اصل و کپی کارت خودرو و سند مالکیت خودرو

6- کروکی پلیس یا گزارش حادثه (در صورت وجود )

فرانشیز و سایر کسورات که از مبلغ خسارت بیمه بدنه کسر میشود

1- فرانشیز حوادث و آتش سوزی در خسارت اول 10% و حداقل 500/000 ریال و در خسارت دوم و به بعد 20% و حداقل 1/000/000 ریال است

2- فرانشیز سرقت کلی و جزیی 20% است

3- در صورتیکه سن راننده در زمان وقوع حادثه کمتر از 25 سال باشد و یا سابقه گواهینامه راننده کمتر از 3 سال باشد فرانشیز 2 برابر خواهد شد

4- از قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها ) از شروع سال 5 تولید سالیانه 5 % و حداکثر 25 % هزینه استهلاک کسر میشود .

5- خسارت باطری و لاستیک ها در اثر هر یک از خطرات بیمه بدنه قسطی شده تا 50% ارزش نو آنها قابل پرداخت است

خسارت های غیر قابل پرداخت در بیمه بدنه

1- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم.

2- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای

3- خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار ، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه بدنه آنلاین به آن وارد می شود

4- خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

5- فقدان ، عدم تناسب یا ابطال گواهینامه راننده خودرو در زمان حادثه

6- خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان باشد

7- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصولایمنی را رعایت کرده باشد

8- خسارت های وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

9 – خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

فهرست