راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی
راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی

خسارت بیمه آتش سوزی قبل از وقوع حادثه چه باید کرد ؟

1- اقدامات ایمنی و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس خسارت بیمه آتش سوزی  جدی بگیرید و در اجرای آنها کوشا باشید

2- از صحت عملکرد کپسولهای آتش نشانی مطمین شوید

3- به کارکنان خود نحوه عملکرد کپسولها و اصول ایمنی را آموزش دهید

4- کپسولها را در محلی مناسب که در معرض دید و دسترس باشد نصب کنید.

5- از اسناد حسابداری و فاکتورها پشتیبان تهیه کنید و در محلی دیگر نگهداری کنید ( اثبات میزان موجودی در صورت وقوع آتش سوزی با شماست )

6- هرگونه تغییر در محل مورد بیمه آتش سوزی که باعث افزایش تشدید خطر آتش سوزی گردد را به اطلاع شرکت بیمه برسانید .

7- هرگونه تغییر در سرمایه بیمه آتش سوزی شده در طول مدت بیمه را به شرکت بیمه اطلاع دهید .

در زمان آتش سوزی چه باید کرد ؟

1- خونسردی خود را حفظ کنید

2- با شماره 125 تماس بگیرید و آتش سوزی را اطلاع دهید

3- تمام تلاش خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرید

(هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت خسارت بیمه آتش سوزی پرداخت میشود )

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

1-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه را با تکمیل فرم اعلام خسارت به بیمه گر اطلاع دهید .

2- از محل حادثه عکس و فیلم تهیه کنید

3-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاء نجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال نمایید .

4- برای جلوگیری از توسعه خسارت طرح حامی بیمه دانا در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورید .

5- بدون اجازه بیمه گر در مورد خرید بیمه آتش سوزی بیمه دانا تغییراتی ندهید که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

6- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهید.

 

فرم اعلام خسارت بیمه آتش سوزی

فهرست