حق بیمه بیمه تکمیلی بیمه دانا

  1. خانه
  2. حق بیمه بیمه تکمیلی بیمه دانا
حق بیمه بیمه تکمیلی بیمه دانا

حق بیمه بیمه تکمیلی به عواملی همچون نوع تعهدات بیمه نامه ، سقف تعهدات ، فرانشیز قرارداد و سن افراد و تعداد افراد بستگی دارد .

بیمه تکمیلی بصورت انفرادی فروخته نمی شود و بصورت گروهی عرضه میگردد (حداقل تعداد گروه باید بیش از 50 نفر باشد )

در جدول زیر نرخ و شرایط بیمه تکمیلی در چندین حالت مختلف ارایه شده است

جدول نرخ و شرایط بیمه تکمیلی بیمه دانا (دانلود )

سازمان ها و شرکت ها می توانند برای دریافت بهترین نرخ و شرایط بیمه تکمیلی فرم پیشنهاد زیر را تکمیل و ارسال نمایند

فرم پیشنهاد و در خواست نرخ و شرایط بیمه تکمیلی بیمه دانا( دانلود )

فرم پیشنهاد نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی
جدول نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی

فهرست
شروع چت