حذف کوپن بیمه شخص ثالث

  1. خانه
  2. حذف کوپن بیمه شخص ثالث

از ابتدای سال 1397 بیمه نامه های شخص ثالث صادره توسط تمام شرکت های بیمه فاقد کوپن هستند . این تصمیم در سندیکای شرکت های بیمه و با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اهداف زیر اتخاذ گردیده است .
1- حذف بار روانی ناشی از کوپنی بودن بیمه شخص ثالث
2- اصلاح باور عمومی اشتباه که تصور میشد فقط 4 بار (به تعداد 4 کوپن ) میشود از بیمه شخص ثالث استفاده کرد
3- کاهش مشکلات ناشی از جمع آوری و تبادل کوپن بیمه سال های قبل توسط نمایندگان بیمه
4- جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از کوپن های بیمه شخص ثالث
5- حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایند های صدور و خسارت بیمه ها با توجه به فراهم بودن زیرساخت های لازم همچون سامانه سنهاب بیمه مرکزی و حذف فرایندهای سنتی و کاغذی
در حال حاضر بیمه های شخص ثالث همچنان بصورت کاغذی اما بدون کوپن عرضه میگردند لیکن در آینده نه چندان دور با اصلاح قوانین کارت های الکترونیکی جایگزین بیمه نامه های کاغذی موجود خواهند شد

جهت اطلاع از شرایط و راهنمای دریافت خسارت بیمه های شخص ثالث کلیک کنید

فهرست