تاریخچه تدوین کلوزهای بیمه باربری

  1. خانه
  2. تاریخچه تدوین کلوزهای بیمه باربری

کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن برای اولین بار در سال 1912 توسط کمیته ای متشکل از نمایندگانی از طرف سندیکای لویدز و شرکتهای بیمه انگلیسی بر اساس شرایط مورد عمل در آن زمان تهیه شد. تا آن موقع بیمه نامه های حمل کالا تحت عنوان فرم SG در بازارهای بیمه ای متداول بود که مراتب به همان صورت که از سال 1795 نوشته شده بود، علیرغم متن مشکل این بیمه نامه ها، باقی مانده و تا سال 1982 تغییر نیافته بود.

کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن در سال 1963 تغییر یافت و به صورت مجموعه شرایط FPA, WA , All Risks بر بازار بیمه باربری حاکم بود. مجدداً در سال 1982 کلوزها مورد بازبینی قرار گرفت و کلوزهای امروزی تحت عناوین A,B,C تدوین و راهی بازار بیمه شد.
معروف ترین سازمانی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل می نماید «انستیتو بیمه گران لندن» است. معمولاً نحوه تدوین کلوزها توسط این انستیتو بدین شکل است که کمیته ای فنی و حقوقی نسبت به تدوین مجموعه شرایط بیمه اقدام می نمایند. سپس آن را برای کلیه فعالان حاضر در بازارهای معتبر بیمه ای دنیا شامل بیمه گران، بروکرها، حقوقدان ها و جامعه شناسان ارسال نموده و طی چند مرحله پیشنهاد های وارده را بررسی نموده و مجموعه شرایط تدوین شده اولیه را اصلاح می نمایند. که این کار ممکن است سال ها به طول بینجامد. سرانجام زمانی که همه ذینفعان بر سر مجموعه شرایط اتفاق نظر پیدا کردند. مجموعه شرایط و یا کلوز رسماً معرفی شده و مورد استفاده عام قرار می گیرد.

شرایط بیمه تدوین شده بوسیله این انستیتو برای حمل و نقل کالاها عبارت است از کلوز های C,B,A که در ایران نیز پس از بررسی و ترجمه در شورای عالی بیمه طبق آیین شماره 79 در تاریخ 1391/11/07 به تمامی موسسات بیمه در ایران ابلاغ گردیده است. این کلوزها که با ویرایش سال 1982 متداول شدند. در سال 2009 مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش سال 2009 نیز به رسمیت پیوست. اما این به منزله منسوخ شدن ویرایش های سال 1982 نمی باشد. هم اینک با توافق بیمه گذار و بیمه گر می توان از هر یک از ویرایش های سال های 1982 و یا 2009 استفاده نمود.

فهرست