بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه دانا

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه دانا
بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه دانا

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پیرا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .

معرفی بیمه مسئولیت پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان

 

بیمه مسئولیت پیراپزشکان دیه ناشی از فوت و نقص عضو زیاندیده و همچنین هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی زیاندیده را که بیمه گذار بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی مسئول جبران آنها شناخته شده است را پرداخت میکند . هرچند که در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه نیزوجود دارد .

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص و سقف تعهد بیمه نامه تعیین میگردد .

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان با تعهد 3/600/000/000 ریال یعنی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام برای مدت یکسال و بدون در نظر گرفتن تخفیف عدم خسارت بشرح زیر میباشد :

گروه اول شامل تزریقات ، پانسمان ، واکسیناسیون،بهداشت یار ، بهورز و … 1/413/000 ریال

گروه دوم شامل تکنسین های اطاق عمل، شنوایی سنجی ،مترون، پرستاران و بهیاران شاغل در مطب پزشکان 2/119/000 ریال

گروه سوم شامل تکنسین فوریت های اورژانس ، کارشناس سونوگرافی ، کارشناس هوش بری و … 3/532/000 ریال

گروه چهارم شامل ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران و … 4/238/000 ریال

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :

1- انجام معالجه ،مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشه باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد

2- بیمه گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور ،تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود

3- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد

4- هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرزی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد

5- عدم النفع

6-عمد بیمه گذار

7- جرایم و جزای نقدی

 

شرایط عمومی بیمه مسئولیت پیراپزشکان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت پیراپزشکان

[vc_toggle title=”سوالات متداول” size=”lg”]بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان خسارت هایی که در سال های قبل رخ داده است را پرداخت میکند ؟
چنانچه در زمانی که حادثه رخ داده دارای بیمه نامه بوده باشید و از تاریخ پایان بیمه نامه چهار سال سپری نشده باشد بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان خسارت را پرداخت میکند .[/vc_toggle]

فهرست