بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی،انفجار و ترکیدگی لوله آب

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی،انفجار و ترکیدگی لوله آب

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب

تصور کنید آپارتمان شما بدلیل خاموش شدن شعله گاز و انفجار گازهای منتشر شده دچار آتش سوزی شده و شعله های آتش به آپارتمان همسایه بالایی سرایت کرده است در چنین حالتی شما مسئول جبران خسارت های وارد شده به همسایه طبقه بالایی خود هستید و فقط در صورتی میتوانید خسارت وارد شده را از شرکت بیمه دریافت کنید که بیمه آتش سوزی را به همراه پوشش بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب راخریداری کرده باشید

تصور کنید لوله آب آپارتمان شما سوراخ شده و نشت آب باعث خرابی سقف همسایه طبقه پایین و همچنین آپارتمان شما گردیده است در چنین شرایطی اگرعلاوه بر بیمه آتش سوزی پوشش بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب را داشته باشید شرکت بیمه خسارت همسایه طبقه پایین شما را پرداخت میکند و در غیر اینصورت پرداخت خسارت امکان پذیر نیست . همچنین برای دریافت خسارت های وارد شده به آپارتمان خودتان می بایست پوشش ترکیدگی لوله آب را داشته باشید.

به عبارت دیگر برای اینکه خیال تان راحت باشد توصیه میشود همزمان با خرید بیمه آتش سوزی پوشش های تکمیلی زیر را هم خریداری نمایید :

1- پوشش ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

2- پوشش مسئولیت ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب

در این پوشش خسارت های مستقیم وارد به اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان که ناشی از آتش­سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب محل مورد بیمه باشد پرداخت میگردد .

1- مبلغ خسارت با اطلاع بیمه ­گذار مستقیماً از طرف بیمه ­گر به زیاندیده پرداخت خواهد شد و میزان خسارت پرداختی از سرمایه بخش بیمه مسئولیت کسر می­گردد. در صورت پرداخت تمامی سرمایه پوشش مذکور، بیمه ­گر در قبال همسایگان بیمه­ گذار تعهدی نخواهد داشت.

2- تعهد بیمه ­گر در یک یا چند حادثه در طول اعتبار بیمه ­نامه، حداکثر معادل 50% سرمایه بیمه شده مندرج در بیمه ­نامه اصلی می­باشد.

3- چنانچه در صورت وقوع حادثه­ ای، خسارت به بیش از یک همسایه وارد شود، تعهد فوق­ الذکر در بین تمامی همسایگان زیان­دیده به نسبت تقسیم می­گردد. بدیهی است مجموع خسارتهای پرداختی به تمامی همسایگان زیان­دیده از حداکثر تعهد بیمه گر که در بیمه نامه مشخص شده است تجاوز نخواهد نمود.

استثنائات بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب:

1) خسارت وارد به اموال اشخاص ­ثالث موجود در محل مورد بیمه و نزد بیمه­ گذار، مگر آن که در بیمه­ نامه شرط دیگری شده باشد.

2) خسارتهای ناشی از عمد و یا تقلب بیمه ­گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

3) بیمه­ گذار مجاز نیست بدون موافقت بیمه ­گر در مورد مسئولیت هایی که طبق این بیمه­ نامه مورد تأمین می­باشد تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد یا درخصوص میزان تعهد بیمه ­نامه توافق نماید در غیر اینصورت بیمه ­گر مجاز است از پرداخت قسمتی یا تمامی خسارت خودداری نماید.

فرانشیز:

از کلیه خسارتهای ترکیدگی لوله آب و فاضلاب معادل 10 درصد خسارت به عنوان تعهد بیمه ­گذار کسر خواهد شد.

فهرست