بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب ،مشاور :

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین در قبال مالک, اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری یا قصور, خطا, غفلت یا اشتباه حرفه ای بیمه گزار در محل ملک مورد محاسبه, طراحی و نظارت خسارت بدنی و مالی به مالک, اشخاص ثالث و کارگران پروژه وارد آید و بیمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود. بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. کلیه مهندسین در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در بخش های ساختمانی و غیر ساختمانی امکان تهیه این بیمه نامه را دارند مهندسین ساختمان در تخصص های : عمران ، شهرسازی ،معماری ،برق ، مکانیک ، تاسیسات ، نقشه برداری و مهندسین غیر ساختمانی در تخصص های راه و ترابری ، مهندسی آب ،مطالعات کشاورزی ، انرژی ، پست و مخابرات ، صنعت ،معدن ،نفت و گاز ، میراث فرهنگی ،آمار ، خدمات مدیریت امکان خرید این بیمه نامه را دارند .

[vc_toggle title=”بیمه مسئولیت مهندس ناظر” size=”lg” open=”true”]مصادیق حوادث محتمل و تحت پوشش در بخش ساختمانی :

تخریب ساختمان های کناری در زمان عملیات گودبرداری ، فوت یا نقص عضو ساکنین ساختمان های مجاور، فوت یا نقص عضو کارگران پروژه ساختمانی ، خسارت وارده به تاسیسات شهری ، خسارت جانی و مالی وارد به رهگذران ، خسارت های احتمالی وارد به ملک و مالک پروژه نمونه هایی از مصادیق حوادث و خسارت های تحت پوشش این بیمه نامه هستند

محل مورد بیمه :

کلیه اماکنی که بیمه گذار برای آنجا امور نظارت ، طراحی و محاسبات و… را انجام میدهد .

پوشش های تکمیلی :

1- پوشش افزایش اتوماتیک تعهدات جانی بیمه نامه بر مبنای افزایش دیه :

از آنجاییکه مبلغ دیه همه ساله بر اساس قیمت 100 شتر افزایش میابد و از طرفی مبلغ مندرج در بیمه نامه خریداری شده مبلغی ثابت است و از سوی دیگر پرداخت مبلغ دیه در صورت فوت بصورت یوم الادا توسط دادگاه محاسبه و مطالبه خواهد شد لذا ضروریست تعهدات بیمه نامه همگام با افزایش سالیانه مبلغ دیه بطور اتوماتیک رشد داشته باشد بنابراین با انتخاب و خرید این پوشش تعهدات جانی یا دیه بیمه نامه برای یک الی 3 بار قابل افزایش خواهد بود. بابت افزایش اتوماتیک یک بار 20% ، دو بار 30% ، سه بار 40% حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد .

2- تعدد دیات :

در بعضی از حوادث مصدوم حادثه فوت نمی کند اما مقدار جراحت های وارده به قدری زیاد است که در مجموع مقدار دیه ایشان بیش از دیه فوت میشود به عنوان مثال نابینا شدن و از دست دادن هر دو پا معادل 2 دیه کامل است در چنین شرایطی شرکت بیمه فقط یک دیه را پرداخت خواهد کرد مگر اینکه پوشش تعداد بیش از یک دیه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد . حق بیمه اضافی این پوشش 10% حق بیمه پایه بیمه نامه است .

3- پوشش حوادث پروژه های قبلی :

چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه خریداری شده ، در پروژ ه های قبلی حادثه ای رخ دهد که منجر به محکومیت مهندس ناظر گردد خسارت های مالی و جانی بر اساس شرایط بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . اما اگر حادثه قبل از خرید بیمه به وقوع پیوسته باشد این بیمه نامه هیچ تعهدی نخواهد داشت .

استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیو اکتیو
3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و جرایم مربوطه
5- خسارت جانی و مالی وارد به بیمه گذار،شرکا و کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه
6- خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی (سیل،زلزله،رانش زمین) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضائی در بروز حادثه محرز گردد
7- خسارت ناشی از عدم النفع
8- کلیه هزینه های مربوط به دادرسی و کارشناسی ، تاخیر تادیه ، حق الوکاله و هرگونه هزینه در رابطه با دعاوی مطروحه
9- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گذار
10-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط مقصر حادثه
11-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هرگونه اقدام به خودکشی
12- حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح
13- جرائم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمان ها و جزای نقدی
14- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشا آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد
15- خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار
16- خسارت ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر ، طراح و محاسب
17- خسارت های ناشی از وسیله نقلیه موتوری
18- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود

شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ،طراح ،محاسب

فرانشیز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر:

خسارت های بدنی در این بیمه نامه فاقد فرانشیز هستند به عبارت دیگر همه خسارت را شرکت بیمه پرداخت میکند اما در خسارت های مالی ده درصد فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود .

محاسبه حق بیمه و خرید آنلاین بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین:

مسئولیت مهندس:

رشته:

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماه های عادی تاسقف: 2.310.000.000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماه های حرام تا سقف: 3.080.000.000 ریال
حداکثرغرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه تا سقف : 15.400.000.000 ریال
پوشش تعدد دیات (پرداخت چند فقره دیه به یک نفر): دارد
پوشش افزایش اتوماتیک مبلغ دیه بیمه نامه تا یک بار افزایش دیه: دارد
پوشش حوادث پروژه های قبلی در طول مدت بیمه نامه: دارد
مدت بیمه نامه:
یکسال
مبلغ قابل پرداخت(ریال)
0 ریال

 

شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب[/vc_toggle][vc_toggle title=”سوالات متداول” size=”lg”]آیا کلوز مربوط به مهندس ناظر در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان میتواند جایگزین مناسبی برای خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر باشد؟
هر چند کارفرما با خرید کلوز شماره 7 به عنوان یکی از مجموعه کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت مهندس ناظر را هم میتواند در مورد خسارت های جانی بیمه کند اما قطعا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بنا به دلایل زیر برای مهندسین گزینه مناسب تری است و این عزیزان را در حاشیه امنیت بیشتری قرار میدهد

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به شرکت بیمه و یا عدم پرداخت به موقع اقساط پرداخت خسارت از محل کلوز شماره 7 همچون سایر تعهدات بیمه نامه با اشکال اساسی مواجه خواهد شد.

2- از آنجاییکه مالک بیمه نامه کارفرما میباشد امکان فسخ ویا تعلیق بیمه نامه در هر زمانی برای ایشان میسر بوده و در این صورت مهندس ناظر هیچ کنترلی به این موضوع نخواهد داشت .

3- در صورت وقوع حوادث سنگین و فوت چند نفربه طور همزمان ممکن است تعهدات مندرج در بیمه نامه جوابگوی جبران مسئولیت مهندس ناظر نباشد.

4- علاوه بر موارد فوق جبران خسارت های مالی در بیمه مسئولیت مهندس ناظر وجود دارد این در حالیست که کلوز شماره 7 فقط خسارت های جانی را پوشش میدهد .[/vc_toggle]

فهرست