بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی

  1. خانه
  2. بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی

بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی
بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی بیمه ایران در واقع یک بیمه مسئولیت است که مسئولیت مدنی بانی یا مدیر یا هیات مدیره تکایا ، حسیینه ها و یا مساجد را در برابر شرکت کنندگان در مراسم ناشی از خطرات تحت پوشش را بیمه میکند . از آنجاییکه در بسیاری از هیئت های مذهبی مردم بصورت خودجوش و از روی عشق و علاقه و ارادت به ائمه اطهار مبادرت به برگزاری مراسم عزاداری میکنند معمولا سازمان دهی و مدیریت کمتری حاکم بر این مراسم بوده و لذا این نوع مراسم میتواند آبستن حوادث ناگواری نیز باشد . حوادثی همچون آتش سوزی ، برق گرفتگی ، انفجار ، سقوط داربست ها سقوط پنکه ، سقوط لوستر ، سقوط علامت و حوادثی که در حین آشپزی و پخت پز غذا ممکن است رخ دهد از جمله حوادثی هستند که در بیمه مراسم عزاداری بیمه میشوند .

موضوع بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی :

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار ، بدین معنی که چنانچه در موارد قصور و سهل انگاری بیمه گذار در برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در محل مورد بیمه ناشی از خطرات تحت پوشش خسارت جانی به شرکت کنندگان در مراسم وارد آید ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام می نماید .

خطرات تحت پوشش :

1- خسارات ناشی از سقوط اجسام از قبیل داربست های نصب شده ، پنکه ، لوستر و علم ها
2- خسارت های ناشی از برق گرفتگی و آتش سوزی و انفجار
3- خسارت های ناشی از حوادث پخت و پز در محل مورد بیمه

استثنائات بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی :

خسارت های معلول عوامل زیر ولو اینکه بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- خسارت های ناشی از جنگ ، انقلاب ،شورش ،اعتصاب،انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو ، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل
2- خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار ، کارکنان و نمایندگان وی
3- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و محکومیت جزایی و جرایم مربوطه و محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار
4- کلیه خسارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی مگر اینکه عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود که در این صورت تعهد بیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود
5- خسارت های ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار
6- حوادث ناشی از نزاع و درگیری
7- حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روان گردان توسط اشخاص ثالث
8-خسارت وارده به تجهیزات و وسایل متعلق به بیمه گذار
9-خسارت های ناشی از مسمومیت عذایی
10- خسارت های ناشی از وسایل حرارتی ، برودتی غیر استاندارد
11- هر گونه خسارت خارج از محل مورد بیمه و یا خسارت ناشی از خطرات غیر تحت پوشش

سقف تعهدات بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی :

هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه : 50/000/000 ریال

حداکثر هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه : 300/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام : 3/080/000/000 ریال

حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه برای کل اشخاص : 15/400/000/000 ریال

حق بیمه بیمه مسئولیت مراسم عزاداری در مساجد و هیئت های مذهبی :

 

 

فهرست