بیمه طوفان،گردباد،تند باد در بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. بیمه طوفان،گردباد،تند باد در بیمه آتش سوزی

بیمه طوفان ، گردباد ، تندباد

بیمه طوفان ، گردباد و تندباد به عنوان یکی از پوششهای فرعی بیمه آتش سوزی عرضه میگردد بدین معنی که خرید مستقل این پوشش به تنهایی امکان پذیر نیست ، در ادبیات علمی طوفان عبارت است از هر گونه حرکت و جابجایی هوا و باد که سرعت آن کمتر از 62 km/h نباشد

در بیمه خسارتهای مستقیم ناشی از طوفان ، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار میگیرد. وقوع طوفان میبایست توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار گیرد و سرعت آن نمی بایست کمتر از 8 درجه در مقیاس بیوفورت (سرعت باد 62 کیلومتر بر ساعت ) باشد

خسارت های زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

خسارات وارد بر اموال منقولی که در فضای باز قرار دارند مگر این که توافق دیگری صورت پذیرفته باشد
خسارات ناشی از تخریب زمین که بر اثر وزش طوفان ، تند باد ، گردباد به وجود آمده باشد
سرقت از محل مورد بیمه بعد از وقوع طوفان
هزینه تعمیر یا تعویض لوله های آب و آبروها
خسارات ناشی از سقوط بهمن
خسارات ناشی از امواج
فرانشیز بیمه طوفان:

از هر خسارت 10% به عهده بیمه گذار میباشد

فهرست