بیمه ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف

  1. خانه
  2. بیمه ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف

بیمه ضایعات ناشی از آب باران ، ذوب برف و سنگینی برف

خسارت های ناشی از آب باران ، برف و تگرگ مشروط به این که از طریق بام یا در نتیجه ترکیدن ، گرفتگی لوله ها ، لبریز شدن آبروی شیروانی و ناودان ها و یا منابع و مخازن آب مربوط به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد در این پوشش که یکی از پوشش های فرعی از مجموعه پوشش های خطرات فرعی بیمه آتش سوزی است بیمه میشود لازم به ذکر است خرید مستقل این پوشش امکان پذیر نیست و همراه بیمه اتش سوزی عرضه میگردد. یکی از شایع ترین حوادثی که پس از بارش برف سنگین رخ میدهد این است که بدلیل سنگینی وزن برفی که در بام سوله ها قرار گرفته سقف سوله ریزش میکند و به اموال و اجناسی که داخل سوله قرار گرفته خسارت وارد میکند .

خسارت های غیر قابل پرداخت :

1- هزینه برف روبی ، ذوب کردن یخ و ترمیم یا تعویض عایق کاری و آسفالت بام

2- خسارت های ناشی از نفوذ آب از سقف های شیشه ای یا پنجره طبقه زیر شیروانی یا شکاف هایی که در نتیجه تعمیر یا تجدید بنا بوجود آمده باشد

3- خسارت ها و خرابی ناشی از برف و تگرگ وارد به مورد بیمه ای که در محدوده فضای باز قرار گرفته باشد

4-خسارت های آبدبدگی مورد بیمه ناشی از خطوط شبکه آبرسانی و فاضلاب خارج از ساختمان محل مورد بیمه

5- خسارت های ناشی از رطوبت زمین ، نهرهای زیر زمینی ، چاه های آب و قنات

بعدی>

فهرست