بیمه شکست شیشه در بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. بیمه شکست شیشه در بیمه آتش سوزی

بیمه شکست شیشه

پوشش شکست شیشه به عنوان یکی از پوشش های فرعی همراه بیمه آتش سوزی عرضه میگردد . در این پوشش خسارت های ناشی از شکست شیشه های نصب شده در محل مورد بیمه در اثر حادثه و برخورد جسم خارجی جبران میگردد . در این پوشش بیمه گذار لیستی از تعداد و ابعاد شیشه های نصب شده در ساختمان را به شرکت بیمه میدهد همچنین حق بیمه پوشش شکست شیشه معمولا 2% مجموع ارزش شیشه ها در نظر گرفته میشود .

استثنائات و خسارت های غیر قابل پرداخت :

شکست شیشه‌های میان تهی مانند پارچ آب، فنجان و…
شکست شیشه‌های تزئینی و یا قاب شده که روی آن با حروف برجسته و یا نقره کاری و یا نقاشی یا تزئینات هنری دیگری صورت گرفته باشد و یا هر نوع شیشه‌های زینتی مگر اینکه بعنوان شیشه ویترین و یا درب ورودی ساختمان به‌کار رفته باشد
شکست شیشه‌های موجود در کارخانه‌های تولید شیشه
شکست شیشه در اثر امواج حاصل از شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای با سرعت مافوق صوت و یا هر شی دیگری که سرعت آن برابر سرعت صوت و یا بیشتر از آن باشد
خسارت ناشی از تعویض و یا تعمیر پنجره و یا درب و ویترین
خسارات ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا مگر آنکه حوادث مذکور دارای پوشش بیمه‌ای باشند.
شکست شیشه در اثر طراحی غلط یا نشست ساختمان

فهرست