بیمه آتش سوزی بیمه دانا

  1. خانه
  2. بیمه آتش سوزی بیمه دانا

در بیمه آتش سوزی، شرکت بیمه متعهد به جبران زیان‌های مالی است که بر اثر وقوع آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول یا غیرمنقول ‌بیمه‌گزار وارد می‌شود. بیمه آتش‌سوزی خسارات جانی را پوشش نمی‌دهد.

بیمه آتش سوزی به انواع مختلفی تقسیم می شود.

خطرات اصلی : آتش ، صاعقه ، انفجار

آتش (FIRE):

آتش نتیجه یک عمل شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید میشود .

وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامی است.

سوختن یا به صورت کنترل شده به منظور خاص مثلاً تولید انرژی انجام می گردد و یا به صورت آتش سوزی آثار زیانبار از خود بر جای می گذارد.

بیمه آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا میکند که سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بیفتد

و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاردن آثار سوختگی ایجاد خسارت نماید.

بیمه آتش سوزی 12 ماهه دارای معنی و مفهوم جامع تری از آتش می باشد. هر آتشی، آتش سوزی نیست ولی هر آتش سوزی یک آتش است.

صاعقه یا رعد و برق( LIGHTNING ) :

در این بیمه آتش سوزی دانا صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مختلف به وجود می آید.

مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه منظور، خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است

که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند و بدون آتش سوزی تولید می شود مانند:

گداخته شدن، ترکیدن، سوختن از رو. صاعقه ای که در نزدیکی موتور یا ماشین دیگری به سیم های موجود در هوای آزاد

که نیروی برق را به آن موتور منتقل می کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم،

به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می شود که اینگونه خسارات از تعهد بیمه گر خارج است.

به طور خلاصه خساراتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوندخسارات مستقیم صاعقه هستند که بیمه شده محسوب میگردند

اما خساراتی را که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیر مستقیم صاعقه نامند که تحت بیمه آتش سوزی بیمه دانا محسوب نمی شوند.

انفجار (EXPLOSION) :

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی از انبساط گاز یا بخار.انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزی قابل بیمه شدن نیستند

از جمله انفجارات هسته ای و مواد منفجره و … و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش این قرار خواهند گرفت.

دانلود بروشور بیمه آتش سوزی (دانلـــود )

خطرات فرعی :
علاوه بر خطرات فوق با انتخاب و پرداخت حق خرید بیمه آتش سوزی بیمه دانا بیمه گذاران میتوانند خطرات زیر را هم خریداری نمایند

1- زلزله و آتش فشان
2- سیل و طغیان آب رودخانه ها و دریاها

3- طوفان ، تندباد ، گردباد

4- ترکیدگی لوله های آب

5- ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف

6- سقوط هواپیما و هلی کو پتر و قطعات آنها

7- آشوب ، بلوا ، شورش

8- هزینه پاکسازی

9- سقوط بهمن

10- برخورد جسم خارجی

11- خودسوزی

12- عدم النفع یا وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی

13- انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی

14- شکست شیشه

15- رانش زمین

16- ریزش و فروکش کردن چاه

17- سرقت (با شکست حرز)

18- خسارت های ناشی از ریزش مواد مذاب

19- خسارت های ناشی از گاز آمونیاک و فریون در سردخانه ها

20- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار

21- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار

22- خسارت ناشی از نوسانات برق

الزام قانونی مدیر ساختمان برای خرید بیمه آتش سوزی

ماده 14 قانون تملک آپارتمانها :

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون بوسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

مدت بیمه:

مدت بیمه آتش سوزی معمولا یکساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار صدرو بیمه نامه در زمان های کمتر یا بیشتر از یکسال امکان پذیر است .

طرح های بیمه:

معمولا با ترکیب خطرات اصلی با چند خطر فرعی و افزودن بیمه های مسئولیت و اشخاص و همچنین ارایه تخفیف های خاص یک بسته

بیمه ای یا طرح حامی بیمه دانا طراحی و به بازار عرضه میگردد از جمله طرح های موفق بیمه دانا میتوان از طرح های زیر نام برد :

طرح جامع اصناف (قابل ارایه به اصناف مختلف )

طرح حامی خانه و خانواده ( قابل ارائه به واحد های مسکونی )

طر جامع شهرک های صنعتی (قابل ارایه به کارگاهها و کارخانجات مستقر در شهرک های صنعتی کشور)

طرح جامع روستاییان (قابل ارایه به روستاییان )

انواع پوشش های خاص :

1-  شرایط اولین خسارت (first loss)
2- شرایط جایگزینی (Replacement)
3- شرایط اظهارنامه ای یا شناور(Floating Policy)

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ( آیین نامه شماره 21 شورای عالی بیمه )

طرح اصناف بیمه دانابیمه آتش سوزی

بروشور بیمه آتش سوزی بیمه دانا

شرایط عمومی بیمه

جدول نرخ بیمه روستائیان

شرایط مخصوص بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

برای اطلاع از طرح حامی بیمه دانا کلیک نمایید

فهرست