بیمه آتش سوزی با شرایط فرست لاس First Loss

  1. خانه
  2. بیمه آتش سوزی با شرایط فرست لاس First Loss

بیمه آتش سوزی با شرایط فرست لاس First Loss

بیمه آتش سوزی با شرایط First Loss یا اولین خسارت یکی از انواع شرایط بیمه آتش سوزی است و در مواقعی استفاده میشود که خریدار بیمه آتش سوزی به دلیل شرایط اموال بیمه شده و محل مورد بیمه اطمینان دارد که کل سرمایه و اموال بیمه شده در یک حادثه از بین نخواهند رفت به عنوان مثال بدلیل گستردگی جغرافیایی محل مورد بیمه احتمال آتش گرفتن یا انفجارهمزمان تمام واحد ها و سرمایه بیمه وجود ندارد لذا در چنین مواقعی بیمه گذار تمایل دارد حداکثر خسارت احتمالی را بیمه کند نه تمام سرمایه را برای درک بهتر موضوع کارخانه ای را فرض کنید که 10 عدد سالن تولید و انبار در یک زمین بزرگ دارد و سرمایه موجود در هر سالن 100 واحد و در مجموع ده سالن 1000 واحد است و فاصله بین سالن ها از یکدیگر به اندازه ای زیاد است که در صورت وقوع آتش سوزی در یکی از سالن ها احتمال سرایت آتش به سالن های بعدی بسیار کم میباشد در چنین حالتی بیمه گذار ترجیح میدهد به جای بیمه کردن تمام دارایی های خود یعنی( 1000 =100*10) هزار واحد فقط به مقدار 200 واحد بیمه خریداری کند تا در صورت آتش سوزی در هر کدام از سالن ها بتواند از شرکت بیمه خسارت خود را جبران کند و طبیعتا حق بیمه کمتری را نیز پرداخت نماید

از طرف دیگر شرکت بیمه نیز از این پیشنهاد به دو دلیل استقبال میکند اولا سقف تعهد و ریسک بیمه گر کاهش میابد و در صورت وقوع آتش سوزی فقط 200 واحد باید خسارت بپردازد و ثانیا بدلیل پایین بودن سقف تعهد در شرایط فرست لاس First Loss بیمه گر با توجه به پلن نگهداری ریسک خود نیازی به خرید پوشش بیمه اتکایی و پرداخت هزینه بابت این موضوع نخواهد داشت چرا که به تنهایی توان جبران 200 واحد را دارد اما شاید برای جبران 1000 واحد نیازمند داشتن یک قرارداد اتکایی با یک شرکت بیمه داخلی یا خارجی دیگر باشد

نکات مهم :

1- برای محاسبه دقیق حق بیمه بیمه گذار باید ارزش واقعی تمام دارایی ها و سرمایه خود را اعلام کند (در مثال فوق 1000 واحد )

2- در صورت وقوع حادثه شرکت بیمه فقط تا سقف مشخص شده در شرایط فرست لاس First Loss خسارت پرداخت خواهد کرد (در مثال فوق 200 واحد )

3- برای محاسبه نرخ حق بیمه در شرایط فرست لاس تعیین MPL ضروریست

MPL (Maximum Possible Loss) : یا حداکثر خسارت ممکن به مقدار خسارتی گفته میشود که در آتش سوزی در شرایط نامساعد به وقوع پیوسته و هیچ یک از سیستم های اطفاء حریق یا نیروهای امدادی نتوانند به وظایف خود عمل کنند و آتش به صورت خودکار و پس از برخورد با مانع یا تمام شدن مواد سوختنی خاموش گردد .

4- بیمه گر بدلیل کاهش ریسک و سقف تعهد پس از محاسبه MPL تخفیف قابل توجهی در نرخ حق بیمه اعمال میکند . هر چقدر فاصله سقف پوشش فرست لاس با MPL بیشتر باشد درصد تخفیف بیشتر خواهد شد

فهرست