بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران
بيمه مسئوليت مدنی حرفه ای آرايشگران

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

انسان بصورت فطری آراستگی و زیبایی را دوست دارد . داشتن ظاهری زیبا و آراستگی باعث افزایش اعتماد به نفس و حال خوش در شخص میگردد . حرفه آرایشگری در پاسخ به همین نیاز ایجاد و با پیشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر تبدیل به یک تخصص شده است . گرایش افراد به سالن های زیبایی علاوه بر سود و منفعتی که برای آرایشگران دارد همراه با مسئولیت هایی نیز هست . تصور کنید خانمی که برای دریافت خدمات زیبایی به یک سالن زیبایی مراجعه کرده است بدلیل اشتباه آرایشگر دچار حساسیت های پوستی شود و یا چشم و ابروی وی آسیب ببیند ، در چنین شرایطی آرایشگر مسئول جبران خسارت یا پرداخت دیه خواهد بود . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در چنین مواقعی حامی آرایشگران خواهد بود .

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی آرایشگر در قبال مشتریان بدین معنی که اگر در نتیجه قصور ، اهمال و یا اشتباه در اجرای وظایف قانونی آرایشگر خسارت جانی به مشتریان وارد آید ،بیمه گر پس از احراز و اثبات مسئولیت آرایشگر و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی خسارت وارده را تا سقفی که در بیمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد .

خطرات تحت پوشش :

1- حساسیت های پوستی و یا تغییر رنگ و تورم
2- تخریب مو یا ریزش آن
3- جراحت های روی پوست و دست و پا
4- آسیب دیدگی چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
5-برق گرفتگی به علت خیس بودن مو و بدن
6- شکستگی یا مصدومیت بر اثر لغزش در سالن

استثنائات بیمه نامه :

1- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرایشگاه
2-خسارت های مالی
3- مسئولیت پیمانکاران بیمه گذار
4- حوادث ناشی از درگیری و نزاع
5- خسارت هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله یا رانش زمین ، مگر اینکه عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در این موارد تعهد بیمه گر محدود
به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود
6- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو ، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل
7-حسارت های ناشی از مسئولیت هر شخص دیگری به غیر از بیمه گذار
8-مسئولیت زیان های مالی یا از دست دادن درآمد آرایشگر و زیاندیدگان ناشی از وقوع حادثه و وقفه در کار
9-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روان گردان توسط اشخاص ثالث
10-خسارت های وارده به شخص آرایشگر و شرکا
11- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از خطراتی از قبیل آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله های آب
12-خسارت های وارده به تجهیزات و وسایل آرایشگاه
13-خسارت های ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و محکومیت جزایی و جرایم مربوطه و محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار
14- خسارت های ناشی از کیفیت مواد مصرفی غیر استاندارد
15- خسارت های ناشی از حساسیت مسبوق به سابقه افراد مراجعه کننده به مواد مصرفی
16- خسار های ناشی از دفرمه شدن موها
17- خسارت های ناشی از عملیات خارج از تخصص از قبیل ، تزریقات ،بوتاکس ،تاتو ، کاشت ناخن ،قرار دادن لنز ،اکستنشن مژه

حق بیمه :

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههای عادی : 2/700/000/000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههای حرام : 3/600/000/000 ریال
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه برای کل افراد : 7/200/000/000 ریال
حق بیمه سالیانه : 7/848/000 ریال

سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای آرایشگران :

علاوه بر بیمه نامه فوق آرایشگران و مالکان سالن های زیبایی می توانند بیمه نامه های زیر را تهیه نمایند :

1- بیمه نامه آتش سوزی و خطرات زلزله ، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب
2- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

فهرست