انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی در بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی در بیمه آتش سوزی

انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی در بیمه آتش سوزی:

پوشش انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی به عنوان یکی از پوششهای فرعی در بیمه آتش سوزی عرضه میگردد. در این پوشش خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه که ناشی از ترکیدن و متلاشی شدن این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه و تعاریف زیر تحت پوشش قرار میگیرد.

ظروف تحت فشار صنعتی عبارت است از :

1- دیگ بخار به مفهوم ماشین الاتی که بر اثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ، بخار مرطوب و یا خشک در صنایع تولید استفاده می نماید

2- ظروفی که به منظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد

الف : دستگاه اصلی

ب : اجزا و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل می باشد

ج : قطعات فلزی درجات فشار آب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل میکند حتی اگر این قطعات و اتصالات به وسیله دریچه سوپاپ های اطمینان از اجزا ثابت جدا شده باشد

ترکیدن و متلاشی شدن:

به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود

سایر شرایط :

1- بیمه گر میتواند بازرسی های و بازدید های دوره ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد بیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسی های دوره ای مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید.

2- فشار یا بار روی سوپاپ های اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نماید مگر آنکه توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد.

3- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه به عمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا از آن جدا کند باید با اطلاع بیمه گر باشد .

استثنائات پوشش ظروف تحت فشار صنعتی:

1- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در اثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبور

2- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه در دوره تعمیر و راه اندازی مجدد این ظروف در مواردی که به علت تحقق خطر موضوع بیمه این شرایط خسارت دیده است

3- خسارت ناشی از موارد زیر در صورتیکه منجر به متلاشی و یا ترکیدن ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد

4- خوردگی ناشی از سوخت یا مواد دیگر ، زنگ زدگی و یا استهلاک قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه

5- تغییر شکل تدریجی ظروف مزبور از قبیل ترک خوردن ، شکستن ،متورم شدن ،لایه لایه شدکهن ، درز پیدا کردن ،شیار پیدا کردن (حتی اگر این موارد همراه با نشت باشد )

6- نقص فنی اتصالات ظروف مورد بیمه

حق بیمه :

حق بیمه پوشش ظروف تحت فشار صنعتی معمولا حداکثر یک هزارم ارزش ظروف مذکور است که به حق بیمه آتش سوزی اضافه میگردد.

فهرست