آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف

  1. خانه
  2. آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف

آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف

تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره 4 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 : منظور از خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد.

به زبان ساده تر حداکثر خسارتی که مالک یک خودرو گران قیمت در تصادفات میتواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده مطالبه نماید 320.000.000 تومان در سال 1400 است (نصف دیه در ماههای حرام ) حتی اگر خسارتی که به خودروی وی وارد شده بیش از این عدد باشد، برای روشن شدن مطلب به مثالهای زیر توجه نمایید.

مثال1 :

در تصادف سنگین یک پورشه پانامرا و یک کامیون بنز 1921 ، به خودروپورشه در حدود 500 میلیون تومان خسارت وارد شده است و کامیون مقصر حادثه است بر اساس قانون جدید مالک پورشه فقط 320 میلیون تومان میتواند از راننده کامیون مطالبه کند و الباقی خسارت را باید شخصا بپردازد و راننده کامیون هیچ مسئولیتی بیش از 320 میلیون نخواهد داشت البته بدیهی است که اگر پورشه بیمه بدنه داشته باشد الباقی خسارت از محل بیمه بدنه جبران میشود و شرکت بیمه گر بیمه بدنه هم پس از پرداخت خسارت به مالک پورشه حق رجوع به راننده کامیون را برای دریافت خسارت نخواهد داشت.

مثال 2 :

در تصادف یک هیوندای توسان و یک پژو 405 ، به خودرو هیوندای مبلغ 60 میلیون تومان خسارت وارد شده است و راننده پژو مقصر این حادثه است بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث و از آنجاییکه ارزش خودرو هیوندای زیاندیده 960 میلیون تومان است ، خسارتی که مالک هیوندا طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث میتواند از راننده پژو مطالبه کند بر اساس فرمول زیر 20 میلیون تومان است و الباقی خسارت را مالک هیوندا میبایست شخصا به عهده بگیرد و نمی تواند از مقصر حادثه دریافت کند و فقط اگر بیمه بدنه داشته باشد الباقی خسارت را میتواند از بیمه بدنه دریافت کند و شرکت بیمه گر هم پس از پرداخت خسارت از محل بیمه بدنه حق رجوع به مقصر حادثه را نخواهد داشت .

 

شاید قانون فوق کمی غیر منصفانه و مغایر با قانون مدنی و قاعده لاضرر فقه باشد لیکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از قشر متوسط و ضعیف در برابر قشر برخوردار جامعه سعی داشتند اندکی از فاصله طبقاتی شدید ایجاد شده در جامعه را کاهش دهند .

نتییجه گیری :

1- سقف تعهد بیمه شخص ثالث خود را تا پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود افزایش دهید این عدد در سال 1398 معادل 180 میلیون تومان است در چنین شرایطی اگر تصادف سنگینی با یک خودرو گران قیمت داشته باشید حداکثر تعهد شما با سقف پوشش بیمه شخص ثالث شما یکسان خواهد بود و به عبارت دیگر تمام خسارت را شرکت بیمه پرداخت میکند و شما به طور کامل در حاشیه امنیت قرار خواهید گرفت

2- چنانچه دارای خودروی گران قیمت یا نامتعارف( بیشتر از پنجاه درصد دیه در ماههای حرام یا 180 میلیون تومان ) هستید بیش از مالکان خودروهای ارزان قیمت یا متعارف باید نسبت به خرید بیمه بدنه بیندیشید .

فهرست